Mülteciler veya Yerinden Edilmiş Topluluklar için Hızlı Sağlık Değerlendirmesi Kitabı

Saglik kitabi kapak[1]

Türkiye, son yıllarda yerinden edilmiş topluluklar ve sığınmacı/mülteciler için önemli bir hedef ülke konumuna gelmiştir. Özellikle Ortadoğu’daki yaygın savaş ve çatışma ortamı, Türkiye’ye yönelmiş büyük bir nüfus hareketliliğine neden olmuştur. Sığınmacı/mülteci ve yerinden edilmiş toplulukların, genel nüfusa göre daha ciddi ve farklı sağlık sorunları olduğu açıktır.

Öte yandan Türkçe’de, bu gruplara özel temel sağlık, hijyen, güvenlik gibi ihtiyaçların karşılanması yönelik kapsamlı yayın ve rehberler yetersizdir. Acil insanı yardım ve afet tıbbı alanında uzmanlaşmış Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) farklı saha deneyimi ve araştırmalarının ürünü olan ”Mülteciler veya Yerinden Edilmiş Topluluklar İçin Hızlı Sağlık Değerlendirmesi” kitabı, Türkiye’de bu alanda çalışan sağlık profesyonelleri için hızlı, anlaşılabilir ve uygulanabilir bir kaynak olacaktır.