Haberleşme Birimi

 • Dernek Sekreteri ile koordineli çalışır.
 • Toplantı, faaliyet, eğitim ve operasyon tarih, yer ve saatlerini, dernek üyelerine bildirmek.
 • Toplantılarda alınan kararları ve gelecek toplantı gündemini dernek üyelere bildirmek.
 • Yönetim kurulu ve dernek üyeleri arasındaki her türlü bilgi paylaşımını organize edip hayata geçirmek

 

Acil Durumlarda

 • Mobese Kameraları
 • Trafik kameraları
 • sosyal medya
 • deprem programları
 • Televizyon haberleri

gibi kaynaklardan

 • telefon
 • whatsapp
 • zello telsiz programı
 • profesyonel telsiz

gibi ekipmanları kullanarak operasyon ekibine bilgi akışını sağlamak

 

Sekreterya Birimi

 • Haberleşme birimiyle koordineli bir şeklide çalışır.
 • Toplantılarda alınan kararları karar defterine yazılıp ve Yönetim Kuruluna imzalatmak.
 • Diğer kişi veya kuruluşlardan gelen duyuru, evrak ve benzeri bilgileri teslim alıp, gerekirse cevaplandırılmak.
 • Gelen ve gönderilen evrakları, evrak kayıt defterine kayıt edip ve dosyalamak.
 • Dosyalanan evrakları muhafaza etmek.
 • Derneğin yasal toplantı bültenini, Dernek Başkanına ve Haberleşme birimi vasıtasıyla Dernek üyelerine göndermek.
 •  Dernek üyelerinin iletişim bilgilerini düzenlemek ve üyelere yazılı olarak dağıtmak.
 • Üye kayıt defterinin tutmak
 • Dernek tanıtım materyalleri, eğitim materyalleri ve üye kayıt formlarının çoğaltmak
 • Eğitim evraklarının hazırlamak
 • Eğitim ve projeler için katılımcı listelerinin oluşturmak
 • Toplantıların Alınan kararların yapılacak olan eğitimlerin e-posta ve facebook grubu yoluyla üyelere bildirmek

 

Muhasebe Birimi

 • Gelir gider defterlerinin tutulması
 • Vergi kira ve fatura ödemeleri
 • Bankacılık işlemleri
 • Bağış makbuzlarının işlenmesi

Lojistik Birimi

 • Derneğin ve Şubelerinin Tüm mal varlığı ve ekipmanından sorumludur.
 • Dernek için gerekli malzemeler için fiyat teklifleri alıp gerekli malzemeleri temin etmek.
 • Operasyon ya da proje zamanlarında lojistik destek sağlamak Malzemelerin istenilen noktaya nakledilmeleri için gerekli ayarlamaları yapmak.
 • Tüm satın alma işlemlerini önceden belirlenen bütçe dahilinde, uygun malzeme, ürün, doğru satıcı ve uygun fiyatı belirleyip muhasebe birimiyle koordineli olarak gerçekleştirmek.
 • Satın alma ile ilgili dosyaların güncel tutup raporlamaları zamanında ve gerektiği gibi hazırlamak
 • Dernek Ofisinin telefon, su, elektrik gibi tamirat, bakım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Dernek ofisinin giderleri ve masraflarını takip etmek. Fatura ve diğer ödemeleri planlayıp muhasebe birimine bildirmek.
 • Dernek araçlarının yakıt tüketimlerini, bakımlarını ve diğer işletme maliyetlerini takip etmek.
 • Deponun tasnifi
 • Malzemelerin korunması temizlik ve bakımı
 • demirbaşların kayıt altına alınması

 

Eğitim Birimi

 • Eğitim alınacak ya da verilecek Kurum kuruluşların ayarlanması
 • eğitim verilecek yer zaman ve mekanın tespiti
 • Gerekli eğitim materyallerinin sağlanması ve sekreteryaya teslimi

 

Proje Birimi

 • Dernek amaçlarına uygun projeler yaratmak ve uygulamak

 

Sponsorluk ve Finans Birimi

 • proje operasyon ve derneğin giderlerinin karşılanması için kaynak yaratmak

 

Halkla ilişkiler Birimi

 • üye tanıtım toplantılarının düzenlenmesi
 • dış toplantıların düzenlenmesi
 • sosyal medya üzerinden derneğin tanıtımı