eğitim

Medikal Malzeme Bilgisi Eğitimi Tamamlandı

MEDAK Arama Kurtarma Eğitim Programı’mızın 4. dersi olan ve ekibimizde yer alan sağlıkçı olmayan gönüllülerimizin sahada sağlık ekibi tarafından kullanılan araç gereç ve ekipmanları tanımasına yönelik yapılan …