MEDAK LOGO minik

MEDAK’ın amacı Deprem, yangın, sel gibi afetlerde, büyük kazalarda, toplumsal ayaklanmalarda, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, eğitimli ve organize olmuş tıbbi personelin olay yeri ve çevresinde aktif saha hizmeti yapabilmesi için gereken koordinasyonunu sağlamak ve bu personele bu gibi acil durumlarda kendi hayatını idame ve hayat kurtarma görevleri için gereken tüm eğitimi vermektir.

Eğitmen kadrosunda bulundurduğu, uzun yıllar saha tecrübesine, sertifika, lisans ve diplomaya sahip Doktor, Dağcı, Acil Tıp Teknikeri, Cerrahi Teknikeri, Ameliyathane ve Acil Servis Hemşiresi, 112 Personeli, Veteriner Hekim, İlk Yardım Eğiticisi ve Eğitici Eğitmeni, Telsiz Operatörü, Sivil Savunma Uzmanı, Gönüllü İtfaiyeci ve sosyal sorumluluk projelerinde deneyimli Tıp Öğrencilerinin eğitmenliğinde geniş bir eğitim programına sahip MEDAK, Kurduğu Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde personelini Dünya ve Avrupa standardlarında eğiterek, olası afet ve kaza durumlarına koordineli bir şekilde tamamen sivil ve gönüllü bir yaklaşımla müdehale eden, kendi içinde organize olmuş sağlık personeli timleri yetiştirmektedir.

MEDAK Kurumsal iç yapısı ve Eğitim Modüllerinden oluşan Eğitim Programı;

  • U.S. Department of Homeland Security Federal Emergency Management Agency (FEMA)
  • The National Urban Search and Rescue (US&R) Response System
  • International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG)
  • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)
  • Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)

Gibi kurumların eğitim programları, çalışma yapıları ve müdehale standardları örnek alınarak, içinde bulunduğumuz kültürel ve ekonomik koşullar, potansiyel tehlike ve afet olasılıkları, eğitilmesi planlanan personelin bilgi ve potansiyel becerileri, zaman ve olanakları doğrultusunda hazırlanmıştır.

MEDAK copy