Genel Müdür – Mert Eryüksel m.eryuksel@medak.org.tr
Kaynak Geliştirme Müdürü – Aral Sürmeli a.surmeli@medak.org.tr
Finans/Muhasebe Müdürü – Berktuğ Selçuk Kubuk b.kubuk@medak.org.tr