201314813332_afis_1

Güvenli Yaşam,  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen ve  toplumsal yaşam kalitesinin yükselmesi için İstanbul Halkının;

  • Hayatın tüm alanlarında oluşmuş ve oluşabilecek tehlike ve risklerin farkında olması,
  • Gerekli tedbirleri alarak yaşaması,
  • Bireysel ve toplumsal sorumluluk alması,
  • Toplumsal güç birliği oluşturarak sorunun değil çözümün bir parçası olması ve yaşam çevresine duyarlı olma alışkanlıklarını kazanabilmesi için yürütülen çalışmadır.
Bu doğrultuda hazırlanan Güvenli Yaşam Eğitimlerine katılan İstanbullular Güvenli Yaşam Gönüllüsü olabilmektedir.
Hazırlanan eğitimler ile; İstanbul halkının birey ve kurum/kuruluş düzeyinde afetlere hazırlık kapasitesi artırılmakta ve olası bir afet ve acil durum karşısında mevcut müdahale kapasitesini harekete geçirerek kendi kendine yardım etme becerisi desteklenmektedir.
Afet ve acil durumlara karşı bireysel ve toplumsal hazırlık çalışmalarını içeren Güvenli Yaşam Eğitimleri İstanbul Valiliği öncülüğünde, eğitmen sertifikalı MEDAK eğitmenlerinin destekleri ile tüm İstanbul halkına ulaştırılmaktadır.

ONLINE EĞİTİM BAŞVURUSU