Önemli Linkler

Kamu Kurumları

 1. T.C. Başbakanlık
 2. T.C. İçişleri Bakanlığı
 3. T.C. Sağlık Bakanlığı
 4. T.C. İstanbul İl Özel İdaresi
 5. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 6. İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü
 7. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
 8. Emniyet Genel Müdürlüğü
 9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkez
 10. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
 11. TUBİTAK
 12. TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
 13. İstanbul İtfaiyesi

Sivil Toplum Örgütleri

 1. AHDER
 2. AKUT
 3. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
 4. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı
 5. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
 6. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
 7. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
 8. TMMOB Şehir Plancıları Odası
 9. TMMOB Mimarlar Odası
 10. Deprem Hareketleri Araştırma Derneği
 11. Türkiye Kızılay Derneği

Araştırma Merkezleri

 1. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
 2. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 3. İTÜ Afet Yönetim Merkezi
 4. TÜBİTAK-MAM Araştırma Merkezi Yer Bilimleri Araştırma Ensitüsü
 5. ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi
 6. ODTÜ Afet Yönetimi ve Araştırma Merkezi
 7. Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (Japonya, Tokyo)

Deprem İle İlgili Yabancı Kurumlar, Veri ve Bilgi Merkezleri

 1. İlkyardım
 2. Son Depremler
 3. İstanbul ve Civarının Deprem Etkinliğinin Sürekli İzlenmesi Projesi
 4. Sismoloji Konularında Genel WEB Bağlantıları
 5. Sayısal Grafik Deprem Haritası Sitesi
 6. Avrupa Deprem Bilgi Sistemi
 7. IRIS Konsorsiyumu
 8. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
 9. Uluslararası Sismoloji Merkezi (ISC, Edinburgh)
 10. Fransız GEOSCOPE Veri Merkezi
 11. İsviçre Sismoloji Servisi
 12. Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü
 13. Bina Sismik Güvenlik Konseyi (USA)
 14. Kaliforniya Sismik Güvenlik Komisyonu (USA)
 15. Kaliforniya Sismoloji Laboratuvarı
 16. Earth Resourses Laboratory of the Massachusetts Institute of Technology
 17. Seismological Society of America
 18. Earthquake Engineering Research Institute (EERI)
 19. Federal Emergency Management Agency